top of page
banner-rRebel-teaser.png

VÅRE VIRKSOMHETER SKIFTER NAVN TIL rREBEL®

Allerede på idéplanet av Espressospesialisten drømte Patrick Watz og Morten Aarnæs om å skape en bedrift som skulle vare i over 100 år, og helt siden oppstarten i 2007 har vi vært opptatt av å lære og vokse. Vårt opphav er forankret i espressoens verden, med et mål om at espressoen skal smake best mulig og at baristaen skal få en brukeropplevelse, så enestående at man alltid vil ønske seg tilbake.

Selv om espressomaskinen vil være selve hjertet i vår virksomhet for alltid, så har våre kaffedrømmer med tiden utviklet seg til å bli noe mer enn dette. Vi er ikke lenger bare espressospesialister. Vi er kaffespesialister. Vi har nå egne team dedikert til reparasjon og vedlikehold (Barista Service). Vi har ansatte som er spesialisert på å dele kunnskap om kaffe (Barista School). Vi har reist verden rundt på jakt etter inspirasjon, vennskap og nye meningsfulle produkter; alltid med det samme målet for øyet – å skape revolusjonerende kaffeopplevelser. Vår utstyrsportefølje har blitt bredere som følge av dette, noe som har ført til at vårt virksomhetsnavn ikke fremstår like dekkende som tidligere.

 «Selv om espressomaskinen vil være selve hjertet i vår virksomhet for alltid, så har våre kaffedrømmer med tiden utviklet seg til å bli noe mer enn dette. Vi er ikke lenger bare espressospesialister. Vi er kaffespesialister. »

Iløpet av årene har dessuten eierstrukturen endret seg. I Sverige har vi skilt lag med en tidligere kompanjong og etablert en ny virksomhet med et nytt navn, óg vi har tatt over eierskapet i Espressospecialisten Danmark. Fra å være en liten bedrift bestående av to kompiser i Oslo til å være representert i København (est. 2015) og Stockholm (est. 2020), teller vi idag 25 kollegaer og har et nettverk bestående av omtrent 40 forhandlere og 15 serviceagenter, Skandinavia sett under ett. 

Drømmen om å forene, forandre og forbedre den Skandinaviske kaffebransjen er derfor sterkere enn noensinne, men med 5 forskjellige selskapsnavn (hvor alle deler samme målsetning) må vi også erkjenne at vår fantastiske reise har ført til en del unødvendig kompleksitet. Det er med andre ord på høy tid å simplifisere det vi kan, og der vi frem til idag har operert under separate norske, svenske og danske identiteter, er tiden nå moden for å heie frem våre kunder under ett flagg og ett navn: rRebel.

 «Det er med andre ord på høy tid å simplifisere det vi kan, og der vi frem til idag har operert under separate norske, svenske og danske identiteter, er tiden nå moden for å heie frem våre kunder under ett flagg og ett navn: rRebel.»

I sum vil vårt lag bestå av de samme egenskapene som tidligere - dog, fra å ha tilbudt tre separate menyer (gjennom Espressospesialisten, Barista Service og Barista School) skal vi gjennom rRebel og dets sub-brands (Works, Tech & Academy) i større grad forankre våre tjenester i én Skandinavisk merkevare.  

Til syvende og sist er det våre hverdagshelter (innehavere, baristaer og kaffebrennere) som skal dra nytte av dette. Vår kompetanse vil oppleves som mer tilgjengelig og sømløs, uavhengig av landegrenser og hvilke av våre fagområder våre kunder måtte være interessert i. Våre interne arbeidsprosesser vil dessuten effektiviseres og vi vil ha sterkere påvirkningskraft overfor våre leverandører.

three_logos.jpg

Det er flere grunner til at valget falt på navnet rRebel. Spesialkaffebransjen er kjent for sin transparente og etiske kjøpspraksis, noe som ofte har satt de på kant med kaffeselskaper som har prioritert fortjeneste fremfor sosialt og miljømessig ansvar. Fokuset på høyere kvalitet, mer bærekraftig praksis og mer rettferdighet har utfordret status quo i industrien og pådriverne har ofte blitt sett på som opprørere som har presset på de etablerte normene i bransjen. Vår påstand er at dette utelukkende har gjort kaffen bedre og bransjen til et finere sted å være. Navnet rRebel en hyllest til alle disse pådriverne.

 

Navnet vitner også i større grad (enn Espressospesialisten) om verdiene vi har hatt med oss. Med en grunnleggende innstilling om at kaffen alltid kan utvikles, er vi med vår ambisjon om å være bransjens fremste eksperter, uredde for å gå motstrøms og utfordre «etablerte sannheter» om det er nødvendig.

 

Vi vet av erfaring at magien oppstår når vi legger listen naivt høyt og kombinerer dette med nysgjerrighet, lek og lidenskap i (sam)arbeidet med våre kunder. På denne måten setter vi vår egen standard og flytter grenser til hverandres og vår egen bransjes beste.

 

Navneendringene vil formelt tre i kraft den 1. mai 2023. Epostadresser og WEB plattformer konverteres til rrebel.no / dk / se, samt at våre kanaler på sosiale medier vil samles under ett navn i hvert marked (rRebel Norway, rRebel Sweden & rRebel Denmark). Øvrige kontaktdetaljer, så som organisasjonsnumre, besøksadresser og telefonnumre vil forbli de samme som før, i hvert land.

 

Målet er at transformeringen skal skape minst mulig bryderi – og på litt lengre sikt oppleves som noe positivt for alle som blir berørt.

Patrick Watz 

CEO rRebel

bottom of page