Marco SP9 presisjonsbrygg som forenkler servering av håndbrygg.

En presis algoritme fordeler ønsket vannmengde på 8 pulser. Den første pulsen får 10% av vannmengden og noe lengre kontakttid med kaffen, før resterende vannmengde fordeles på 7 identiske pulser. Algoritmen beregner likt uansett vannmengde og tid som velges. SP9 brygger fra 1 dl til 7 dl, tilsvarende en enkel kopp eller en liten kanne. Ett justerbart hjul for å sette vannmengde og ett justerbart hjul for å sette bryggetid.