Mazzer Robur S er den nye referanse-kverna! Motor og kniver er de samme som på Robur, men utover det er alt nytt.

Robur S har funksjoner og egenskaper som tilfredsstiller de høyeste krav, og sørger for beste resultat på den nymalte kaffen før den skal brygges til et espressoshot. Den baserer seg på en modell introdusert i 2000, og 19 års erfaring har gitt grunnlaget for en ny kvern som viser vei.