Modbar Håndbryggmodul bringer vann med presis temperatur opp på disken, så en ikke lenger trenger å miste temperaturen på veien fra tappetårnet til kannen til kaffen.

Brygg direkte ned i Chemex, Hario eller et annet pour-over system. Modbarmodulen leveres med holder som passer Kalita, Hario og andre bryggesystemer, samt valgfrie sprayhoder eller dyser. I tillegg kan bryggeprofiler programmeres slik at baristaens helleteknikk repeteres automatisk.

1/3